Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Περιφερειακή Ενότητα: 
Ημαθίας
Θέματα για το δήμο Αλεξάνδρειας