Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

  1. Η ανάδειξη και η προστασία των δικαιωμάτων των πεζών και των χρηστών μέσων μαζικής μεταφοράς με κάθε νόμιμο μέσο.
  2. Η βελτίωση της ζωής των ανθρώπων στις πόλεις και στα χωριά μέσω της αναβάθμισης των χώρων κίνησης και παραμονής πεζών.
  3. Η προστασία των πεζών από δραστηριότητες άλλων πολιτών ή οργανισμών που περιορίζουν την ελευθερία και ασφάλεια της κίνησης με τα πόδια μέσα στην πόλη.
  4. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η πίεση των αρχών σχετικά με τη δυσκολία της κυκλοφορίας των πεζών και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, όπως άτομα μειωμένης κινητικότητας, υπερήλικες, μικρά παιδιά, γονείς με παιδικά καροτσάκια, κλπ.
  5. Η προώθηση αειφορικών απόψεων και πολιτικών σχετικά με την κίνηση με τα πόδια, η οποία, μαζί με την ποδηλασία, αποτελούν τα κατεξοχήν φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μετακίνησης.
  6. Η εκπαίδευση των μελών μας στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την επίτευξη αυτών των στόχων.