Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Ο παρών ιστοχώρος συντηρείται από το σύλλογο ΠΕΖΗ.

Γιά σχόλια, παρατηρήσεις ή πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση

Τηλέφωνα: 697.260.8067

Ταχυδρομικώς στην Τ.Θ. 3188 Αθήνα 10210

Οι συναντήσεις μας είναι ανοιχτές και μπορεί κανείς να παρευρεθεί (ο τόπος και ο χρόνος τους αναγγέλλονται εδώ)

Μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των πεζών

Υπογράψτε για να απελευθερωθούν τα πεζοδρόμια