Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 18 Δεκεμβρίου 2018, εκλέχτηκε προσωρινή συντονιστική επιτροπή μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση (~ Φεβρουάριο 2019), ως εξής:

  • Νίκος Στάππας
  • Αλέξανδρος Αθανασόπουλος
  • Βαγγέλης Δήμας
  • Χάρης Παπαδάκης
  • Ρέα Παπαδοπούλου