Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Με εκλογές στις 21 Φεβρουαρίου 2017,και μετέπειτα αλλαγές, η συντονιστική επιτροπή για τον επόμενο χρόνο αποτελείται από τους:

• Αλέξανδρος Αθανασόπουλος, πρόεδρος
• Έλσα Τσεκούρα, γραμματέας
• Απόστολος Δεκαβάλλας

Για το 2018, η συντονιστική επιτροπή παραμένει προσωρινά η παραπάνω μέχρι ανανέωσής της.