Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Περιφερειακή Ενότητα: 
Δυτικού Τομέα Αθηνών
Δημαρχείο: 
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 ΚΑΛΒΟΥ
12243 Αιγάλεω ,
GR

http://www.aigaleo.gr/Default.aspx?tabid=106&language=el-GR
http://www.aigaleo.gr/Default.aspx?tabid=108&language=el-GR

Δεν μπόρεσα να βρώ το τηλέφωνο της δημοτικής αστυνομίας στην ιστοσελίδα του δήμου.
Πήρα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο και μου έδωσαν το 2105610408.

Θέματα για το δήμο Αιγάλεω