Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Δήμαρχος: 
Γεώργιος Καπλάνης
Περιφερειακή Ενότητα: 
Δυτικού Τομέα Αθηνών
Δημαρχείο: 
Αριστομένους 8
123 51 Αγία Βαρβάρα
GR
Θέματα για το δήμο Αγίας Βαρβάρας