Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Τα δικαιώματα που δίνει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στους πεζούς, περιληπτικά:
Ελεύθερους χώρους, χωρίς παρκαρισμένα οχήματα
• Ελεύθερα πεζοδρόμια (34.2.ε)
• Ελεύθερους πεζόδρομους (34.3.ια)
• Ελεύθερες Διαβάσεις (34.2.α)
• Ελεύθερες Γωνίες (34.2.ι)
• Ελεύθερες στάσεις λεωφορείων (34.2.β)

Προτεραιότητα στην κίνηση
• Διαβάσεις με φωτεινό σηματοδότη (39.1.α)
• Διαβάσεις χωρίς φωτεινό σηματοδότη (39.2)
• Προτεραιότητα όταν ένα όχημα στρίβει σε δρόμο που περνάει πεζός με ή χωρίς διάβαση πεζών (39.1.β, 39.4).

Αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο.

Ολόκληρος ο Κ.Ο.Κ. εδώ.

Συνημμένο Αρχείο: