Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Περιφερειακή Ενότητα: 
Πειραιώς
Δημαρχείο: 
Δραγάτση 12
18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ,
GR
Θέματα για το δήμο Πειραιώς
Τύπος Τίτλος Ημερομηνία
Επιστολή Πολιτών Προστασία κίνησης πεζών σε περιοχές έργων 31/05/2014