Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Δήμαρχος: 
Σ. Καφατσάκη-Βλάχου
Περιφερειακή Ενότητα: 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Δημαρχείο: 
Γ. Ζωγράφου 7
15772 Ζωγράφου
GR
Θέματα για το δήμο Ζωγράφου
Τύπος Τίτλος Ημερομηνία
Εκδήλωση ΣΒΑΚ Ζωγράφου - Διαβούλευση