Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Περιφερειακή Ενότητα: 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Δημαρχείο: 
Δημητρίου 36-44 Καραολή
16233 Βύρωνας ,
GR

http://www.dimosbyrona.gr/article.php?cat=75

Ο δήμος Βύρωνα δεν έχει δημοτική αστυνομία, με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (όπως πληροφορηθήκαμε τον Οκτώβριο 2016).

Θέματα για το δήμο Βύρωνος
Τύπος Τίτλος Ημερομηνία
Δημοσίευση Η δράση στο Βύρωνα 22/05/2015