Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Δήμος: 

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τα ρυθμιστικά σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Το σχέδιο νόμου απο την ιστοσελίδα της βουλής.

Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις Περιλαμβάνει και το κείμενο του σχεδίου νόμου ως κανονικό κείμενο (σε αντίθεση με τα υπόλοιπα έγγραφα που είναι σκαναρισμένα).

Σχέδιο Νόμου
Πίνακας Καταργούμενων - Τροποποιούμενων Διατάξεων
Αιτιολογική Έκθεση Σχεδίου Νόμου
Παραρτήματα
Ειδική Έκθεση
Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων

Η Δημόσια διαβούλευση είναι εδώ.Διεξάχθηκε μεταξύ 27 Μαρτίου και 3 Απριλίου 2014. Υποβλήθηκαν μόνο 101 σχόλια. Το άρθρο 30 (Οργάνωση Συστήματος Μεταφορών) είχε 8 σχόλια από 4 σχολιαστές. Οι υπόλοιποι 5+ εκατομμύρια κάτοικοι που τους αφορά δεν ενδιαφέρθηκαν ή δεν ενημερώθηκαν για τη διαβούλευση;

Μερικά σημεία που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα:
Άρθρο 7
Συμπαγής πόλη (Αττική)

Άρθρο 29 Μεταφορές, Μετακινήσεις
2. Ειδικότεροι στόχοι
δ) βιώσιμη αστική κινητικότητα: δημόσια συγκοινωνία, ποδήλατο, περπάτημα.
ε) ελαχιστοποίηση διαμπερών μετακινήσεων
3. Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων:
γ) Η ανάκτηση του δημόσιου χώρου
δ) Η πολιτική στάθμευσης

Άρθρο 30 Οργάνωση Συστήματος Μεταφορών
3.β) Στους σταθμούς του πρωτεύοντος δικτύου δίνεται έμφαση στην ασφαλή προσπέλασή τους από πεζούς, ΑΜΕΑ και ποδηλάτες, μέσω διαδρομών που θα διεισδύουν ακτινικά στις γειτονικές περιοχές και κατά το δυνατόν, θα τους συνδέουν με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών.
5. Πολιτική στάθμευσης
α) Ελεγχόμενη στάθμευση στα κέντρα των δήμων και σε κρίσιμες περιοχές και περιορισμός της παρόδιας στάθμευσης.
6. Παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας υπερτοπικού και τοπικού χαρακτήρα
β) Συγκρότηση ολοκληρωμένων δικτύων κίνησης για πεζούς και ποδηλάτες, μεταξύ σημαντικών πόλων φυσικού, πολεοδομικού, συγκοινωνιακού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
γ) Επέκταση πεζοδρομήσεων
δ) Ποδηλατόδρομος Ποσειδώνος
ε) μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών (Παράρτημα XIV).

Άρθρο 60 (Θεσσαλονίκη)
μείωση της χρήσης του Ι.Χ.

Ποδηλατικοί Άξονες
Παράρτημα XIV
Άρθρο 30, Παράγραφος 6

Έμαθα οτι δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή, αλλά είναι ακόμα στη διαδικασία.
Διαβάζοντας πιο προσεκτικά την αρχική είδηση, βλέπω οτι "υπερψηφίστηκε επί της αρχής και επί των άρθρων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου".