Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Γίνεται διαβούλευση για την αναδιοργάνωση της αστυνομίας, μέχρι 5 Αυγούστου:
http://www.opengov.gr/yptp/?p=960

Μας ενδιαφέρουν τα θέματα τροχαίας και κυκλοφορίας πεζών. Ιδιαίτερα τώρα που αποδεκατίζεται η δημοτική αστυνομία, που υποτίθεται αστυνόμευε την παράνομη στάθμευση και τα θέματα κυκλοφορίας πεζών.

Στο 01.8.γ αναφέρει: "δύναται να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέματα αστυνόμευσης και εξυπηρέτησης των πολιτών".

Δηλαδή οι δήμοι μπορούν να ζητήσουν συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία της κίνησης των πεζών.