Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Σχόλια

Σημαντική η πρωτοβουλία του σχολείου και ευχόμαστε να συνεχιστεί.

Άρθρο 39.2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Αν σε σημασμένη διάβαση πεζών η κυκλοφορία των οχημάτων δεν ρυθμίζεται με φωτεινή
σηματοδότηση ή με τροχονόμο, οι οδηγοί υποχρεούνται να πλησιάζουν στη διάβαση με ταχύτητα
τόσο μικρή ώστε να μην εκθέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς που τη χρησιμοποιούν ή εισέρχονται σε
αυτήν και, σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτουν την πορεία του οχήματός τους για να επιτρέπουν
τη διέλευση των πεζών.
Σε σημασμένους με ειδική σήμανση πεζοδρόμους, τα οχήματα τα οποία επιτρέπεται να εισέλθουν
σε αυτούς οφείλουν να κινούνται με ταχύτητα βαδίσματος και να παραχωρούν προτεραιότητα στους
πεζούς. Στους οδηγούς οδικών οχημάτων επιβάλλεται να παραχωρούν προτεραιότητα στις διαβάσεις
πεζών ή ποδηλατιστών, όταν σε αυτές κινούνται πεζοί ή ποδηλατιστές αντίστοιχα.

Το άρθρο πρέπει να τροποποιηθεί για να είναι πιο ξεκάθαρο για το ποιά είναι τα δικαιώματα του πεζού στη διάβαση και ποιές είναι οι υποχρεώσεις του οδηγού. Ποιός αποφασίζει πότε υπάρχει "περίπτωση ανάγκης" και ποιά είναι η "ταχύτητα τόσο μικρή ώστε να μην εκθέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς που τη χρησιμοποιούν"; Θα έπρεπε πολύ απλά τα οχήματα να σταματάνε τελείως (διακοπή πορείας) όταν ένας πεζός είναι πάνω στη διάβαση για να περάσει.

Μάλιστα, πολλοί οδηγοί έδειχναν να ξαφνιάζονται από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι γνώστες αυτού του δικαιώματος που έχουν οι πεζοί για την προάσπιση της ασφάλειάς τους.

Το κράτος πρέπει να φροντίζει ώστε να γνωρίζουν οι οδηγοί τον ΚΟΚ. Υπάρχει σχετική ερώτηση στις γραπτές εξετάσεις για τη χορήγηση διπλώματος οδήγησης; Επεναξετάζονται περιοδικά οι οδηγοί (π.χ. κάθε 4 χρόνια), ώστε να είναι ενήμεροι για τις διατάξεις του ΚΟΚ; Πόσες κλήσεις έχουν βεβαιωθεί τον περασμένο χρόνο για παραβίαση του άρθρου για τις διαβάσεις πεζών;