Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Ημερομηνία & Ώρα: 
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, 2015 - 19:00
Δήμος: 

Συχήτηση της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας

με συμμετοχή:
- Γεώργιος Πανέτσος, Αρχιτέκτων, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
- Αλέξανδρος Τριποδάκης, Αρχιτέκτων, Καθηγητής Πολυτεχνείου ΚΡήτης

Αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4 (1ος όροφος).

Συνημμένο Αρχείο: