Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Φορέας: 
Τροχαία
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 4 Μαρτίου, 2014
Αρ. Πρωτοκόλου: 
2501/5/44-α

Αυτή είναι η οδός Βοσπόρου στην Αργυρούπολη. Η οδός Βοσπόρου έχει χαρακτηρισθεί και σημανθεί ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας.

Όπως είναι γνωστό (αρ. 39 παρ. 3 του ΚΟΚ) σε περιοχές κατοικίας που έχουν χαρακτηρισθεί και σημανθεί ως περιοχές ήπιας κυκλοφορίας εφαρμόζονται οι εξής ειδικοί κανόνες:

α) Οι πεζοί μπορούν να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος του. Τα παιχνίδια επιτρέπονται.

β) Οι οδηγοί πρέπει να προχωρούν με πολύ χαμηλή ταχύτητα, η οποία σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα την ώρα.

γ) Οι οδηγοί δεν πρέπει να θέτουν τους πεζούς σε κίνδυνο ούτε να συμπεριφέρονται με παρεμποδιστικό τρόπο. Αν είναι αναγκαίο πρέπει να σταματούν.

δ) Οι πεζοί δεν πρέπει να εμποδίζουν χωρίς λόγο την κυκλοφορία των οχημάτων.

ε) Απαγορεύεται η στάθμευση, εκτός από εκεί που επιτρέπεται από σήματα στάθμευσης.

στ) Σε διασταυρώσεις, χρήστες της οδού που εξέρχονται από περιοχή κατοικίας πρέπει να παραχωρούν την προτεραιότητα στους άλλους χρήστες της οδού.

Ωστόσο, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες η στάθμευση είναι γενικευμένη χωρίς να υπάρχουν πινακίδες που να την επιτρέπουν, και όπως διαπιστώσαμε, (με εξαίρεση τις περιπτώσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης) οι οδηγοί σπανίως κινούνται με ταχύτητα μέχρι 20 χιλιόμετρα την ώρα και κάποιες φορές κινούνται αντίθετα με την κατεύθυνση της οδού. Και φυσικά κανείς δεν παίζει στο δρόμο-παρκινγκ.

Συνημμένο Αρχείο: 
Αποτέλεσμα: 

Απάντηση Αστυνομίας οτι κάνουν εντατικούς ελέγχους και θα συνεχίσουν με αμείωτο ζήλο.

Η κατάσταση παραμένει η ίδια: