Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Σε σύσκεψη για την καταπολέμηση της λαθρεπιβίβασης, αναφέρθηκε και η ενίσχυση της αστυνόμευσης των λεωφορειολωρίδων:

γ) Ταυτόχρονα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επιχειρείται η ενίσχυση του μηχανισμού αστυνόμευσης με στόχο τη μείωση της παραβατικότητας και την αύξηση της μέσης ταχύτητας διέλευσης των λεωφορείων.

Οι παραβιάσεις των λεωφορειολωρίδων μ' ενοχλούν πολύ. Έτσι μου 'ρχεται να παίρνω τηλέφωνο το 100 μέσα απ' το λεωφορείο. Γιατί να πηγαίνει το λεωφορείο σαν το σαλιγκάρι εξ' αιτίας των Ι.Χ.;