Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών


Η ένωση ΠΕΖΗ υποστηρίζει την καμπάνια των Ποδηλατ-ισσ-ών Με Ποδήλατο στη Δουλειά.

Παρόλο που αρκετές φορές υπάρχει μια τριβή μεταξύ πεζών και ποδηλατών και μερικές φορές αισθανόμαστε απειλούμενοι από ποδηλάτες που μετακινούνται απρόσεκτα ανάμεζα σε πεζούς, η προώθηση της ποδηλασίας μας οφελεί γιατί μειώνει τα αυτοκίνητα τα οποία μας απειλούν πολύ περισσότερο.

Το ποδήλατο εξ' άλλου αναφέρεται στους στόχους του καταστατικού μας:

4. Η προώθηση των απόψεων της αειφορείας σχετικά με την πεζοκίνηση, η οποία, μαζί με την ποδηλασία, αποτελούν τα κατεξοχήν φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μετακίνησης.

Το ποδήλατο δεν ρυπαίνει, δεν κάνει θόρυβο, και καταλαμβάνει λίγο χώρο για στάθμευση. Το ποδήλατο είναι ένα πολύ καλό μέσο μεταφοράς που μπορεί να αντικαταστήσει το Ι.Χ. για διαδρομές μέτριου μήκους στην πόλη με ταχύτητα και αυτονομία, συμπληρώνοντας το περπάτημα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Υποστηρίζουμε οποιαδήποτε καμπάνια και μέτρα στοχεύουν γενικότερα στην μείωση της μετακίνησης με Ι.Χ. και στην αύξηση της εναλλακτικής μετακίνησης.