Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2014 για τα θέματα των πεζών και τη βιώσιμη κινητικότητα

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από την πρωτοβουλία «ΠΕΖΗ» (www.pezh.org).

Κάθε ενδιαφερόμενος συνδυασμός που συμμετέχει στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης καλείται να το συμπληρώσει. Καλούνται τα στελέχη των συνδυασμών καθώς και δημότες που ενδιαφέρονται για το θέμα, να το προωθήσουν στους συνδυασμούς να παρακολουθήσουν τη συμπλήρωσή του και να το επιστρέψουν στον σύλλογο ΠΕΖΗ, με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμούν.

Οι απαντήσεις των συνδυασμών θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του συλλόγου ΠΕΖΗ ώστε να φαίνεται σε ποιους συνδυασμούς Δήμων υποβλήθηκε, ποιοί απάντησαν και το περιεχόμενο των απαντήσεων. Θα εκδοθεί σχετικό δελτίο τύπου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι εδώ και χρόνια κοινός τόπος ότι οι ελληνικές πόλεις και πολλά χωριά πάσχουν από την υπερβολική παρουσία και χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου. Η χρήση μοτοσικλετών και αυτοκινήτων γίνεται με γενικευμένη καταπάτηση των χώρων των πεζών. Αυτή η κατάχρηση γεννά μια σειρά από αρνητικές συνέπειες που επιβαρύνουν την υγεία, την απόλαυση της καθημερινότητας και γενικότερα την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Σαν πιο βασικές αναφέρονται:

• Ο βαρύς φόρος αίματος στην άσφαλτο
• Η σταδιακή κατάληψη κάθε ελεύθερου χώρου για τις “ανάγκες” της στάθμευσης και μετακίνησης των οχημάτων και η διάσπαση της πόλης. Ένα από τα αποτελέσματα αυτού του φαινομένου είναι ότι τα παιδιά έχουν χάσει τη δυνατότητα να παίζουν έξω.
• Η αισθητική και τουριστική υποβάθμιση των πόλεων
• Η αφαίρεση πόρων από τους πολίτες αλλά και την εθνική οικονομία, καθώς τόσο τα αυτοκίνητα όσο και τα καύσιμα είναι εισαγόμενα
• Η ακύρωση της ίδιας της ικανότητας του ΙΧ να μεταφέρει τους πολίτες γρήγορα και άνετα λόγω του κυκλοφοριακού προβλήματος
• Η ρύπανση και η ηχορύπανση αποτελούν πλέον κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ζωής στην πόλη.
• Ο περιορισμός στο ελεύθερο περπάτημα έχει σαν αποτέλεσμα την λιγότερη άσκηση που προσφέρει το περπάτημα με άμεσες συνέπειες στην υγεία.

Τα οδικά ατυχήματα και δυστυχήματα με πεζούς στον αστικό χώρο αποτελούν μεγάλο ποσοστό των νεκρών και τραυματιών από οδικά ατυχήματα. Για παράδειγμα, το 2007 οι νεκροί πεζοί στο σύνολο της χώρας αποτελούσαν το 16% των νεκρών, ενώ στην Νομαρχία Αθηνών, μια σχεδόν πλήρως αστική περιοχή, το 29%. Επομένως οι αστικές περιοχές της Ελλάδας αποτελούν ένα επικίνδυνο περιβάλλον για τους κατοίκους τους λόγω της κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

Η διαφύλαξη των χώρων των πεζών και η καλύτερη διαμόρφωσή τους συμβάλλουν στην οδική ασφάλεια και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων στις πόλεις και τα χωριά, αλλά και στην βελτίωση των τουριστικών τους δυνατοτήτων. Οι οργάνωση των πόλεων με βάση τη μετακίνηση με τα πόδια, το ποδήλατο και τα μέσα δημόσιας μεταφοράς, δηλαδή τη βιώσιμη κινητικότητα, έχει αποτέλεσμα καλύτερες πόλεις και χωριά και υγιέστερη ζωή.

Η βιώσιμη κινητικότητα αφορά πρωτίστως τους Δήμους και τις Δημοτικές Αρχές. Επομένως διαμορφώσαμε το επόμενο ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται προς τους υποψήφιους συνδυασμούς που διεκδικούν τις δημοτικές αρχές των Δήμων της χώρας μας. Το ερωτηματολόγιο είναι σχετικά εκτεταμένο αλλά έτσι είναι δυνατόν να υποστηρίξει τους σκοπούς για τους οποίους συντάχθηκε.

Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει σκοπό:

• Να θέσει ερωτήματα προς τα στελέχη των συνδυασμών ώστε:
να διαμορφώσουν πρόγραμμα που να υποστηρίζει την ασφαλή και ευχάριστη μετακίνηση των πεζών, τη βιώσιμη κινητικότητα
να δώσει ιδέες ώστε να διαμορφωθούν σχετικά προγράμματα, με οικονομικά μέσα κατάλληλα για την εποχή της οικονομικής δυσπραγίας

• Να βοηθήσει τους πολίτες και τις ομάδες πολιτών που ενδιαφέρονται ώστε:
να ελέγξουν τις προτάσεις των συνδυασμών
να ζητήσουν από τα στελέχη των συνδυασμών συγκεκριμένες προτάσεις
να βοηθήσει την πρόοδο πραγματοποίησης των προτάσεων, στο μέλλον

• Να διαδώσει τα θέματα των δικαιωμάτων των πεζών και της βιώσιμης κινητικότητας

• Να γίνουν γνωστές στην πρωτοβουλία μας και στο κοινό που την παρακολουθεί οι απόψεις των συνδυασμών, οι συνηθέστερες απόψεις και προβλήματα, καθώς και να εντοπιστούν νέες και πρωτότυπες ιδέες από στελέχη συνδυασμών και άλλους πολίτες.

Συνημμένο Αρχείο: