Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Φορέας: 
Γιώργος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηναίων
Δήμος: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 30 Απριλίου, 2013
Αρ. Πρωτοκόλου: 
102493 - 10/05/2013

Συνημμένο Αρχείο: