Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου, 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 3-9-2013

Πριν από λίγες εβδομάδες εκδηλώθηκε μία κίνηση που αντιτίθεται στην πεζοδρόμηση της οδού Πανεπιστημίου. Ως λόγοι προβάλλονται παρατυπίες στις διαδικασίες σχεδιασμού του έργου και κίνδυνοι για ερήμωση του κέντρου και τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σε άλλους δρόμους.

Είναι γεγονός ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για το σχεδιασμό του έργου δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε - και δυστυχώς αυτό δεν είναι σπάνιο στη χώρα μας. Είναι επίσης γεγονός ότι η οδός Πανεπιστημίου δεν είναι από τις χειρότερες, όσον αφορά τις συνθήκες κίνησης των πεζών - υπάρχουν δρόμοι που θα ήταν περισσότερο απαραίτητη κάποια επέμβαση (λ.χ. οδός Σόλωνος). Θα προτιμούσαμε ωστόσο μια αντίθεση προς το έργο να βασίζεται σε κάποιες θετικές αντιπροτάσεις.

Διαφωνούμε ακόμα με την άποψη ότι η πεζοδρόμηση της οδού Πανεπιστημίου (ή οποιαδήποτε πεζοδρόμηση) κινδυνεύει να προκαλέσει ερήμωση της περιοχής. Η διεθνής (αλλά και η ελληνική εμπειρία) δείχνει ότι πουθενά δεν προκάλεσε η απομάκρυνση των αυτοκινήτων (και των μοτοσικλετών) ερήμωση. Αντιθέτως, ερήμωση παρατηρήθηκε, όπου η μηχανοκίνητη κυκλοφορία αυξήθηκε - η εμπειρία της λεωφόρου Συγγρού και του σχετικά πρόσφατα αυτοκινητοδρομημένου τμήματος της λεωφόρου Κηφισίας είναι χαρακτηριστική. Κάθε αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα που μπαίνει στο κέντρο διώχνει περισσότερους από όσους μεταφέρει (με το θόρυβο, τη μόλυνση και την όχληση που δημιουργεί). Επίσης μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας των πεζοδρομημένων οδών δεν εκτρέπεται σε άλλους δρόμους, αλλά, απλώς, εξαφανίζεται, γιατί μετά την αναβάθμιση πολλοί από αυτούς που μετακινούνταν με ΙΧ προτιμούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Αυτό λοιπόν που απαιτείται είναι ενίσχυση των μέσων συλλογικής μεταφοράς.

Από την πλευρά μας αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε, είναι η άθλια κατάσταση των ήδη πεζόδρομων της περιοχής, που προβλέπεται να ενσωματωθούν και στο έργο (οδός Κοραή, Βουκουρεστίου, Θεμιστοκλέους κλπ): μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα κυκλοφορούν ανενόχλητα απειλώντας και ενοχλώντας τους πεζούς. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύει κανείς ότι χωρίς σοβαρές παρεμβάσεις δεν θα καταντήσουν στην ίδια κατάσταση και τα σχεδιαζόμενα έργα. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι καμία ουσιαστική βελτίωση δεν πρόκειται να γίνει στο κέντρο της Αθήνας με τους πεζούς υπό διωγμό όπως σήμερα, και τα πολυδάπανα έργα, για μια ακόμα φορά, θα αποτελέσουν σπατάλη πολύτιμων πόρων. Έχουμε ζητήσει από τους αρμόδιους ενημερωτικές εκστρατείες για τα δικαιώματα των πεζών και συστηματική απελευθέρωση και περιφρούρηση των χώρων κίνησής τους - δυστυχώς «εις ώτα μη ακουόντων». Αυτό θα κοστίσει ελάχιστο μέρος των σχεδιαζόμενων δαπανών και θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα σήμερα.