Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Έπειτα από προσφυγή πεζής οργάνωσης κατά της υπουργικής απόφασης που ρυθμίζει τα ζητήματα κυκλοφορίας, το ΣτΕ απαγόρευσε προσωρινά την οδήγηση σε όλη την Ελλάδα και για όλα τα οχήματα.

Η πρόεδρος του Λ' Τμήματος του ΣτΕ Αγγελική Φιλοπεζοπούλου ανέστειλε προσωρινά την απόφαση που είχε εκδώσει τον Ιούλιο ο αναπληρωτής υπουργού Περιβάλλοντος, με την οποία ρυθμίζονται τα ζητήματα της κυκλοφορίας κατά την κυκλοφοριακή περίοδο 2013-2014.

Κατά της υπουργικής απόφασης προσέφυγε στο ΣτΕ η Πεζοφιλική - Οικολογική Ένωση Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι η οδηγική περίοδος άρχισε πρώιμα στις 20 Αυγούστου και έληξε καθυστερημένα στις 28 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να πλήττονται οι πεζοί κατά την περιπατητική περίοδο και να τίθεται σε κίνδυνο το περπάτημα πολλών ειδών.

Η Ένωση επισήμανε μάλιστα ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί έρευνα για τις επιπτώσεις της οδηγικής περιόδου όπως απαιτεί η νομοθεσία.

Ακόμα, η Ένωση υποστηρίζει ότι η οδηγική περίοδος θα έπρεπε να λήγει την ίδια ημερομηνία για όλα τα μέσα, κάτι που δεν συνέβη. Υποστηρίζει επίσης ότι η η υπουργική απόφαση είναι παράνομη, καθώς η οδηγική δραστηριότητα κατά τα τέλη του καλοκαιριού και μέχρι 15 Οκτωβρίου συμπίπτει με τον αναπαραγωγικό κύκλο των πεζών, τόσο των θηρεύσιμων, όσο και των προστατευόμενων, ενώ στα τέλη Ιανουαρίου αρχίζει η μετανάστευση των αποδημητικών πεζών.

Επιπλέον, δεν υπάρχει πρόβλεψη απαγόρευσης της οδήγησης για τις 264 περιοχές που έχουν προταθεί να ενταχθούν στο προστατευτικό δίκτυο Rethink Athens 2014.

Η Ένωση εκτιμά ότι υπουργική απόφαση παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar, τη Σύμβαση της Βόννης, κοινοτικές οδηγίες, την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και παλαιότερες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η προσωρινή αναστολή της υπουργικής απόφασης ισχύει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτηση αναστολής που έχει καταθέσει η Ένωση στο ΣτΕ.

Σατυρική διασκευή από αυτό. Μακάρι το ΣτΕ να έδινε στους πεζούς την ίδια προσοχή που δίνει στα πουλιά.