Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Ημερομηνία & Ώρα: 
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου, 2013 - 13:00

Πλατεία Συντάγματος Κυριακή 13:00