Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Εμπόδια που βρήκαμε στη βόλτα στο Νέο Κόσμο.

Οι δρόμοι/μονοπάτια που χρησιμοποιήσαμε είχαν πολύ λίγη κίνηση και μπορέσαμε να περπατήσουμε άνετα.
Παρόλα αυτά υπήρχαν τα συνηθισμένα εμπόδια.