Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Συνοπτικά, υπάρχουν 12 λόγοι για τους οποίους τα πάρκα τσέπης είναι σημαντικά:

1.Ρυθμίζουν ευνοϊκά τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος
2. Προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία
3. Μειώνουν την ηχορύπανση
4. Βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα, είναι εξαιρετικά φίλτρα
για τους αστικούς ρύπους
5. Βελτιώνουν την ποιότητα του εδάφους, προστατεύουν από τις πλημμύρες
6. Προσφέρουν καταφύγιο και τροφή στα πουλιά, συμβάλουν στην βιοποικιλότητα των πόλεων
7. Δημιουργούν χώρους συνάντησης και ανάπτυξης σχέσεων
8. Μειώνουν το άγχος, και συμβάλουν την ψυχική υγεία
9. Ζωντανεύουν οικονομικά τον αστικό χώρο
10. Αναβαθμίζουν αισθητικά και ποιοτικά το αστικό τοπίο
11. Αυξάνουν την αξία των ακινήτων
12. Αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων