Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Σας μεταφέρουμε αυτολεξεί την απάντηση του Δήμου Θέρμης στην επιστολή μας για τις διαβάσεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Κατασκευή διαβάσεων

Ο Δήμος Θέρμης έχει επαρκή αριθμό διαβάσεων εντός των οικισμών και εκτός των οικισμών
στις περιοχές με μεγάλο αριθμό μετακινήσεων πεζών. Διαβάσεις υπάρχουν στην περιοχή όλων
των σχολείων όλων των οικισμών. Οι διαβάσεις συντηρούνται τακτικά, ειδικά στις περιοχές των
σχολείων συντηρούνται κάθε χρόνο πριν ανοίξουν τα σχολεία.
Τέλος, στον προγραμματισμό του Δήμου είναι η μετατροπή 24 από τις υφιστάμενες διαβάσεις
σε "έξυπνες", μέσω της πρότασης "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμου Θέρμης" που
θα υποβληθεί εντός του Νοεμβρίου σε χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.