Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Σας μεταφέρουμε αυτολεξεί την απάντηση του Δήμου Νέας Ιωνίας στην επιστολή μας για τις διαβάσεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Μετά την παραπάνω σχετική αίτηση σας ενημερώνουμε ότι:

α) διαβάσεις πεζών δημιουργούνται σε δρόμους αυξημένης κυκλοφορίας και κατόπιν κυκλοφοριακής μελέτης. Στον Δήμο Νέας Ιωνίας υφίστανται διαβάσεις πεζών,

β) τα όρια ταχύτητας καθορίζονται σύμφωνα με τον ΚΟΚ, και υπάρχει δυνατότητα μεμονωμένης εξέτασης ορίου ταχύτητας οδού σε ειδικές περιπτώσεις επικινδυνότητας, και

γ) απαγορεύεται η τοποθέτηση κολονακίων στο οδόστρωμα με εξαίρεση ειδικών περιπτώσεων (ανεμπόδιστη διέλευση λεωφορειακών γραμμών, απορριμματοφόρων, εισόδου-εξόδου και στάθμευσης οχημάτων (ΑμεΑ κ.α.))