Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Ο Δήμος Αργοστολίου, σε συνέχεια της επιστολής μας, μας ενημέρωσε ότι προβαίνει σε διαγραμμίσεις για διαβάσεις πεζών σε κύριες διασταυρώσεις οδών, σχολεία κ.α με προειδοποιητική σήμανση και ανά τακτά διαστήματα μεριμνά, ώστε να επαναβάφονται.
Έχοντας υπόψη τη γενικότερη ανάγκη να γίνει συνείδηση των οδηγών οχημάτων η προτεραιότητα του πεζού και πρωτίστως η ασφάλεια του, στα πλαίσια εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών για την Πόλη του Αργοστολίου και της Σκάλας, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην ασφάλεια των πεζών.
Στις μελέτες αυτές (η μία υλοποιείται ήδη και η άλλη είναι προς υλοποίηση) εκτός των άλλων προβλέπονται αρκετές πεζοδρομήσεις, διαβάσεις πεζών, ράμπες ΑμεΑ , ποδηλατοδρόμοι, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας κατάλληλες σημάνσεις κ.α
Ιδιαίτερα στην πόλη του Αργοστολίου, πλησίον Σχολείων προβλέπονται υπερυψωμένες διαβάσεις με κατάλληλο ευδιάκριτο χρωματισμό.
Τέλος υπογραμμίζεται ότι οι προσπάθειες όλων μας για την ασφάλεια των πεζών θα φέρουν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.