Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Ο δήμαρχος της πόλης Tübingen της Γερμανίας έγραψε στο Facebook, "Αγαπητοί οδηγοί, δεν πληρώσατε για τους δρόμους. Ούτε πληρώνετε αρκετούς φόρους. Το αγαπημένο σας μέσο μετακίνησης επιδοτείται μαζικά από όλους τους άλλους φορολογούμενους, και από την επόμενη γενιά. Αν οι τιμές αντιπροσώπευαν το πραγματικό ποσό που έπρεπε να πληρώνετε, μια θέση στάθμευσης θα έπρεπε να κοστίζει όχι 30 ευρώ το χρόνο, αλλά 3000."

Ο Δήμαρχος προωθεί την αύξηση των τελών στάθμευσης 600% από 30 EUR/έτος σε 180 EUR/έτος για αυτοκίνητα άνω των 1800 Kg (2000Kg αν είναι ηλεκτρικά).

Ο λόγος είναι για κλιματική κρίση. Όπως άλλες γερμανικές πόλεις, η Tübingen σκοπεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2030, κάτι που απαιτεί τεράστια επέκταση και αυξημένη προσβασιμότητα των μέσων δημόσιας μετακίνησης. Βασικό σημείο σ' αυτό το σχέδιο, είναι να γίνουν φθηνότερα στη χρήση τους. Τα έσοδα από τα αυξημένα τέλη στάθμευσης πρόκειται να διοχετευτούν στην χρηματοδότηση της δημόσιας μετακίνησης.