Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Ημερομηνία & Ώρα: 
Τρίτη, 1 Ιουνίου, 2021 - 19:00

Ειδικά αυτή η συνάντηση θα γίνει νωρίτερα από ότι οι προηγούμενες, στις 19:00 - 20:15.

Η συνάντηση θα γίνει με Webex και εναι ανοιχτή σε όλους. Επικοινωνήστε μαζί μας για το σύνδεσμο.