Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Τα άρθρα 2 και 20 του ΚΟΚ, που διατηρούνται και στον πρόσφατο νόμο
4784/21 (ΦΕΚ 40Α/2021) αναφέρουν για τα όρια ταχύτητας:

Άρθρο 2. «Κατοικημένη περιοχή»: Η περιοχή που έχει σημανθεί με
πινακίδες ως κατοικημένη στις εισόδους και εξόδους της.

Άρθρο 20.1. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυ-
τοκινήτων οχημάτων, μέσα στις κατοικημένες περιοχές,
ορίζεται σε 50 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορί-
ζεται με ειδική σήμανση.

Άρθρο 20.2. Εκτός κατοικημένων περιοχών τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια
ταχύτητας, για τις διάφορες κατηγορίες αυτοκί-
νητων οχημάτων και των συνδυασμών αυτών, ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:
...

Άρθρο 20.6. Με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί
από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με απόφαση του οικείου Πε-
ριφερειακού, Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, δύ-
νανται να καθορίζονται και μεταβάλλονται τα ανώτατα
όρια ταχύτητας στις οδούς για τις οποίες έχουν την αρμο-
διότητα επίβλεψης και συντήρησης, τα οποία πρέπει να
είναι κατώτερα των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται
από το άρθρο αυτό.

Έχω τους εξής προβληματισμούς για τον παραπάνω νόμο:

1. Ο ορισμός της κατοικημένης περιοχής εξαρτάται από την ύπαρξη ειδικής
σήμανσης "κατοικημένης περιοχής". Δεν έχω υπόψη μου κανένα σήμα
"κατοικημένης περιοχής", οπότε δεν ξέρω κανένα δρόμο όπου ισχύει το
άρθρο 20.1. Ούτε βρήκα κάποια απεικόνιση σήματος "κατοικημένης περιοχης"
στον Κ.Ο.Κ., "Μέρος Τέταρτο, Πινακίδες Σήμανσης Οδών." Τι γίνεται αν
δεν υπάρχει καμιά από τις δύο σημάνσεις; Τότε, σύμφωνα με το άρθρο
20.2, το όριο ταχύτητας για επιβατικά οχήματα είναι 90 χλμ/ώρα;

Μου επισημάνθηκε οτι τα σήματα κατοικημένης περιοχής είναι τα σήματα Π-17 και Π-18

2. Αν αλλάξει το όριο από 50 σε 30 στην παράγραφο 20.1, τότε σύμφωνα με
την παράγραφο 20.6, κανένας δήμος δεν θα μπορεί να βάλει όριο ταχύτητας
παραπάνω από 30 χλμ/ώρα σε δρόμο κατοικημένης περιοχής. Οι ΟΤΑ μπορούν
να διαμορφώσουν τα όρια ταχύτητας μόνο προς τα κάτω από αυτά που
ορίζονται από το 20.1 και 20.2. Δεν με πειράζει αυτό, αλλά περιορίζει
πολύ τα όρια ταχύτητας ακόμα και σε κεντρικούς δρόμους. Και είναι
ανούσιο αν δεν υπάρχει σήμανση "κατοικημένης περιοχής".


Θα προτιμούσα μια διατύπωση του ΚΟΚ για τα όρια ταχύτητας χωρίς αναφορά
σε "κατοικημένη περιοχή", που να ορίζει ένα χαμηλό όριο ταχύτητας αν δεν
υπάρχει καμιά σήμανση, για όλους τους δρόμους, αλλά να επιτρέπει
διαμόρφωση προς τα πάνω ή προς τα κάτω με σήμανση. Για παράδειγμα:

Άρθρο 20.1 Σε όλους τους δρόμους που δεν έχουν σήμανση ορίου ταχύτητας, το ανώτατο
επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων οχημάτων ορίζεται σε 30 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς εξαίρεση.

Άρθρο 20.2 Σε δρόμους που έχουν σήμανση ορίου ταχύτητας, το ανώτατο όριο ταχύτητας που ορίζει η σήμανση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα ανώτερα όρια ταχύτητας που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα για τις διάφορες κατηγορίες αυτοκίνητων οχημάτων και των συνδυασμών αυτών:...


Μια τέτοια διάταξη δεν θα περιόριζε τους δήμους ή άλλες αρμόδιες αρχές από το να βάλουν τα ίδια όρια ταχύτητας όπως πριν, αλλά θα έθετε την ευθύνη στις αρχές να βάλουν ένα συγκεκριμένο όριο ταχύτητας σε όσους δρόμους θέλουν να έχουν όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 30 χλμ/ώρα, αντί αυτό το όριο να ισχύει χωρίς σήμανση, και χωρίς να κάνουν καμία μελέτη για τις συνθήκες που ισχύουν στο συγκεκριμένο δρόμο. Θα αφαιρούσε και την ασάφεια για το ποιές είναι "κατοικημένες περιοχές".
Συνημμένο Αρχείο: 

Σχόλια

Μου επισημάνθηκε οτι τα σήματα κατοικημένης περιοχής είναι τα σήματα Π-17 και Π-18

Τα σήματα αυτά θα έπρεπε να αναφέρονται στο άρθρο 2 και θα έπρεπε να υπάρχει παραπομπή στο άρθρο 2 από το άρθρο 20.1.

Πόσοι ξέρουν οτι η ταμπέλα που γράφει "Τρίπολη" συνδέεται με τα όρια ταχύτητας;

Ο Κ.Ο.Κ. πρέπει να είναι απλός και κατανοητός από τον καθένα που οδηγεί ή περπατάει ή κάνει ποδήλατο.

Το όριο ταχύτητας σε ενα δρομάκι στην Αθήνα εξαρτάται από ένα σήμα που βρίσκεται στην Εθνική Οδό, χιλιόμετρα μακριά; Εγώ που μένω και κυκλοφορώ μέσα στην Αθήνα δεν βλέπω αυτό το σήμα. Επίσης δεν το βλέπει όποιος έρχεται στο Ελ. Βενιζέλος με αεροπλάνο, παίρνει το μετρό μέχρι την Αθήνα, και νοικιάζει ένα αυτοκίνητο. Θα μπορούσε να υπάρχει μια διευκρίνηση στο άρθρο 2 οτι όλα τα αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμοί λεωφορείων και τρένων (συμπεριλαμβανομένων τραμ και μετρό) θεωρούνται κατοικημένες περιοχές, εκτός αν υπάρχει σήμανση οτι δεν είναι.

Εγώ μένω στη Νέα Ιωνία. Το σήμα που αναγράφεται το όνομα της πόλης το έχω δει , άλλο θέμα ίσως αν οι περισσότεροι νομίζουν ότι απλώς ανακοινώνει το όνομα και όχι ότι είναι αρχή κατοικημένης περιοχής, άρα ότι το όριο είναι 50 km. Συμφωνώ ο ΚΟΚ να είναι απλός και σαφής σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου. Μία διατύπωση όπως προτείνεις νομίζω είναι καλή. Όπως τώρα όπου δεν υπάρχει σήμανση εννοείται ότι κάποιος μπορεί να φτάσει ταχύτητα 50 km την ώρα συν 10% αν δεν κάνω λάθος ενώ με την αλλαγή επίσης όπου δεν υπάρχει σήμανση κάποιος θα μπορεί να τρέχει μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα.