Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Κάναμε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συγκεκριμένα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ αλλά δεν πληρούν Ευρωπαϊκές προδιαγραφές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία.

Με απάντησή τους, μας ενημερώνουν οτι ναι μεν τα έργα αυτά χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, αλλά οι ελληνικές αρχές "συμφώνησαν να αποσύρουν τις δαπάνες που συνδέονται με τα έργα αυτά από τη χρηματοδοτική συνδρομή του ΕΤΠΑ" [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης], και επομένως δεν έχουν πλέον καμία σχέση με την EE και η καταγγελία μας δεν ισχύει πλέον:

Εν τω μεταξύ διαπιστώθηκε ότι όλα τα έργα είχαν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ελληνικού επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική 2007-2013» με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ωστόσο, με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνω ότι οι ελληνικές αρχές συμφώνησαν να αποσύρουν τις δαπάνες που συνδέονται με τα έργα αυτά από τη χρηματοδοτική συνδρομή του ΕΤΠΑ. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω έργα πρέπει να θεωρούνται ως έργα που δεν συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εφαρμοστεί καμία περαιτέρω ενέργεια η οποία να συνδέεται με τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Ολόκληρη η επιστoλή εδώ.

Συνημμένο Αρχείο: