Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Φορέας: 
Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Δημάρχου
Δήμος: 
Αθηναίων
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου, 2018
Αρ. Πρωτοκόλου: 
283403 07/11/2018

Προς: Δήμο Αθηναίων/γρ. Δημάρχου

Παρακαλώ να μας πληροφορήσετε αν επιτρέπετε στα καταστήματα εστιάσεως απέναντι από τα δικαστήρια στην οδό Ευελπίδων να τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα σε απόσταση μικρότερη από 50 εκ. από τον οδηγό των τυφλών (ή και επάνω στον οδηγό των τυφλών) και χωρίς τη διαγράμμιση που προβλέπει η κανονιστική απόφαση (βλ. φωτ.) και σε περίπτωση που δεν ισχύει αυτό σε τι ενέργειες έχετε προβεί.