Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Ημερομηνία & Ώρα: 
Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2017 - 18:00
Δήμος: 

Η 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα, Πλ. Ηρώων 3, Ψυρρή, με θέμα:

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση τοπικής κανονιστικής πράξης για την
απαγόρευση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο υπό ανάπλαση Εμπορικό
Τρίγωνο, παρουσία της Αντιδημάρχου Εμπορίου Ανάπτυξης και Διαχείρισης
Κοινοχρήστων Χώρων κ. Νέλλης-Κανέλλας Παπαχελά και της υπεύθυνης του
Προγράμματος Πιλοτικής Αναβάθμισης του Εμπορικού Τριγώνου της Αθήνας κ.
Ελίνας Δάλλα, δυνάμει του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με το
άρθρο 83 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένο Αρχείο: