Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Δήμος: 

Οι Διαβάσεις Πεζών γύρω από το Νοσοκομείο Παίδων, "Αγία Σοφία" είναι σε κακή κατάσταση και είναι κατειλλημμένες από παρκαρισμένα οχήματα.

Συνημμένο Αρχείο: