Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Εδώ φαίνεται η κατάσταση με τα σχεδόν ανύπαρκτα πεζοδρόμια στην οδό Ζαχάρωφ στους Αμπελόκηπους (σύνδεση Αλεξάνδρας -> Β. Σοφίας, Μεσογείων).


Η απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ το 2008:


Δηλαδή, τα αυτοκίνητα αυτοδικαίως δικαιούνται όλο το πλάτος του δρόμου. Αν ο δήμος θέλει να δώσει χώρο στους πεζούς, θα πρέπει να απαλλοτριώσει τις γειτονικές εκτάσεις ή να κόψει το πάρκο!

Μήπως είναι πιο λογικό να δώσουμε το νόμιμο χώρο στους πεζούς, και τον υπόλοιπο χώρο στα αυτοκίνητα; Αν το υπουργείο θέλει να δώσει περισσότερο χώρο στα αυτοκίνητα, ας απαλλοτριώσει τις γειτονικές εκτάσεις. Να αφήσει το πάρκο και τους πεζούς ήσυχους.