Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Ημερομηνία & Ώρα: 
Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου, 2015 - 17:00
Δήμος: 

Η Ελληνική Εταιρία οργανώνει σειρά 4 μαθημάτων για τη Βιώσιμη Κινητικότητα, Πέμπτες στις 18:00, από 5 Νοεμβρίου 2015, στην Αθήνα.
Το κόστος είναι 8 ευρώ για κάθε μάθημα, ή 25 ευρώ και για τα 4.
Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015 / 18:00
1. Εισαγωγή. Στόχοι και πυλώνες της Βιώσιμης Κινητικότητας - Ο θεμελιακός ρόλος της ανθρώπινης
παρουσίας στο δρόμο - Περπάτημα - Το παράδειγμα του σχεδίου ανάπλασης της Πανεπιστημίου και
γενικότερα του κέντρου της Αθήνας
Ομιλητής: Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος - Πολεοδόμος

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 / 18:00
2. Οικονομία του κοινόχρηστου - Συλλογικές μετακινήσεις - Δημόσια συγκοινωνία –συλλογική χρήση
του Ι.Χ (car pooling) - Κοινόχρηστο αυτοκίνητο - Ο ρόλος της τεχνολογίας – Παραδείγματα
Ομιλητές: Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος - Πολεοδόμος
Αυγή Βάσση, Τοπογράφος Μηχανικός - Αγρονόμος, Πολεοδόμος

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015 / 18:00
3. Αναζητώντας την ευχαρίστηση και το χαμόγελο - Το ποδήλατο ως δομικό στοιχείο των
μετακινήσεων – Παραδείγματα έργων για το ποδήλατο σε ελληνικές επαρχιακές πόλεις
Ομιλητές: Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος - Πολεοδόμος
Ευθύμιος Μπακογιάννης, Δρ. Πολεδόμος - Συγκοινωνιολόγος

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015 / 17:00
4. Συνδυασμένος πολεοδομικός και συγκοινωνιακός σχεδιασμός - Η πρόκληση του
συμπαγούς και της αναδιάταξης των χρήσεων γης - Γειτονιές ήπιας κυκλοφορίας - δημόσιοι χώροι -
Συμμετοχικός σχεδιασμός - Πηγές χρηματοδότησης και διαδικασίες υλοποίησης έργων
Ομιλητές: Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος - Πολεοδόμος
Κώστας Αθανασόπουλος, Δρ. Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, ΕΜ

Συνημμένο Αρχείο: 

Σχόλια

Το μάθημα της 12 Νοεμβρίου αναβλήθηκε, λόγω γενικής απεργίας.
Τα μαθήματα μετατίθονται μια βδομάδα αργότερα.

Το τελευταίο μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει στις 17:00, λόγω της απεργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς.