Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Δήμος: 

Καμίνης: «Δεν μπορώ να έχω δημοτικούς αστυνομικούς άοπλους»

Εν μέρει έχει δίκιο ο δήμαρχος της Αθήνας. Είναι λογικό οτι ο δήμος θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα της πόλης, συμπεριλαμβανομένης και της δημόσιας τάξης. Προσθέτω και πυροσβεστική, ασθενοφόρα, δημοτικούς νόμους, δημοτικά δικαστήρια και ίσως και δημοτικές φυλακές.

Αν η δημοτική αστυνομία γίνει ένοπλη, τότε η ΕΛ.ΑΣ. θα πρέπει να πάψει να λειτουργεί μέσα στην πόλη της Αθήνας και να υπάρχει μόνο η δημοτική αστυνομία (Αστυνομία Αθηνών).

Αυτά όλα θα ταίριαζαν καλύτερα αν η Αθήνα γίνει μητροπολιτικός δήμος, δηλαδή συνεννωθεί με τους δεκάδες τριγύρω δήμους.

Η δημοτική αστυνομία όμως έχει και καθήκοντα που δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να γίνονται από ένοπλους. Ένα από αυτά είναι ο έλεγχος της στάθμευσης. Ο Δήμαρχος της Αθήνας μπορεί κάλλιστα να ελέγξει τη στάθμευση και έτσι να βελτιώσει πολύ την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης. Δεν το έκανε όταν είχε δημοτική αστυνομία (παρά μόνο σε πολύ μικρό βαθμό) και δεν βλέπω να θέλει να το κάνει τώρα. Αντ' αυτού διαβάζουμε δηλώσεις για ένοπλους δημοτικούς αστυνόμους.

Στις πόλεις των Η.Π.Α., η αστυνομία στις πόλεις είναι υπό τον έλεγχο της πόλης (δηλαδή του δήμου). Υπάρχουν και άλλου είδους αστυνομίες, όπως το FBI, η πολιτειακή αστυνομία και η αστυνομία των αυτοκινητόδρομων (highway patrol). Όμως μέσα στην πόλη, υπεύθυνη είναι κυρίως η δημοτική αστυνομία. Το ίδιο συμβαίνει και με τις υπηρεσίες που ανέφερα παραπάνω: Η πόλη έχει το δικό της πυροσβεστικό σώμα δικούς της νόμους, δικαστήρια, κ.λ.π.

Η μεγαλύτερη δημοτική αστυνομία στις Η.Π.Α. είναι στην πόλη της Νέας Υόρκης, η NYPD. Ο επικεφαλής της NYPD (Police Comissioner), επιλέγεται από τον Δήμαρχο. Ο επικεφαλής δεν είναι ένστολος, ούτε αστυνομικός (όπως στην Ελλάδα ο υπουργός δημόσιας τάξης).