ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

: Π. Μαρουδιά

:

:

: -

1 ΑΠΡ. 2009

Παπάγου, 31 703/2009

Αριθ. Πρωτ. Β- 668

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση

ΣΧΕΤ: Έγγραφο σας 15919/11-03-2009

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό15919/ 11-03-2009 , που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ.Περικλή Κοροβέση θέτουμε υπόψη σας ότι :

Για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο οδικό δίκτυο της χώρας, έχει θεσπιστεί πλήρες κανονιστικό πλαίσιο από τους συναρμόδιους Φορείς.

Ο έλεγχος για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στις περιπτώσεις που θίγονται με την παρούσα Ερώτηση δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του Υπ.Μ.Ε

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ

 

 

Κοινοποίηση:

.1.Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

Γραφείο Υπουργού

Εσωτερική Διανομή :

  1. Γραφείο Υπουργού
  2. Γραφείο Υφυπουργού
  3. Δ/νση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
  4. Τ.Κ.Ε.